คู่มือการใช้งาน


1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


กรอกข้อมูล1.1 กรอกเลขบัตรประชาชน

     1.1.1 ผู้ที่เคยขอทำบัตรใหม่ผ่านระบบ เมื่อใส่เลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก ระบบจะดึงข้อมูลชื่อและนามสกุลมาใส่ให้อัตโนมัติ

ชื่อนามสกุลอัตโนมัติ     1.1.2 ถ้าใส่เลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก ระบบจะปิดปุ่มยื่นคำร้อง ทำให้กดปุ่มยื่นคำร้องไม่ได้

บัตรไม่ครบ13หลัก


ปิดปุ่มยื่นคำร้อง2. อัปโหลดรูปถ่ายและรูปลายเซ็น


อัปโหลดรูปถ่ายลายเซ็น2.1 ผู้ที่ไม่เคยขอทำบัตรใหม่ผ่านระบบ จำเป็นจะต้องอัปโหลดทั้งรูปถ่ายและรูปลายเซ็นให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อใช้ในการยื่นขอทำบัตรใหม่

เงื่อนไขอัปโหลด2.2 ผู้ที่เคยขอทำบัตรใหม่ผ่านระบบ สามารถอัปโหลดทั้งรูปถ่ายและรูปลายเซ็น หรือเฉพาะรูปถ่าย หรือเฉพาะรูปลายเซ็น หรือจะใช้รูปถ่ายและรูปลายเซ็นเดิม เพื่อใช้ในการยื่นขอทำบัตรใหม่

รูปถ่ายลายเซ็นเดิม3. ยื่นคำร้องและประเมิน


ยื่นคำร้องและประเมิน3.1 กดปุ่มยื่นคำร้อง หลังจากกรอกข้อมูลและอัปโหลดรูปครบถ้วนแล้ว

กดปุ่มยื่อคำร้อง3.2 ระบบแสดงข้อความ "ยื่นคำร้องสำเร็จ" และนำไปสู่หน้าประเมิน

ระบบแสดงยื่นคำร้องสำเร็จ3.3 เลือกคะแนนความพึงพอใจในการใช้งาน แล้วกดบันทึก สามารถใส่ข้อเสนอแนะ / สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือไม่ใส่ก็ได้

หน้าประเมิน3.4 ระบบแสดงข้อความ "บันทึกสำเร็จ" และนำไปสู่หน้าแรก เป็นการจบการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ขอรัฐ

ระบบแสดงบันทึกสำเร็จ4. การลบภาพพื้นหลังลายเซ็น

4.1 กดที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ remove.bg

ลิงก์ลบภาพพื้นหลัง4.2 กดปุ่ม Upload Image

ปุ่มอัปโหลดรูป4.3 เลือกรูปลายเซ็นที่จะลบพื้นหลังแล้วกดปุ่ม Open

เลือกรูปภาพ4.4 กดปุ่ม Download เพื่อดาวน์โหลดภาพที่ลบพื้นหลังแล้ว

ดาวน์โหลดรูปภาพ5. การแปลงไฟล์ภาพ *.png เป็น *.jpg

5.1 กดที่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ iloveimg.com

ลิงก์แปลงไฟล์5.2 กดปุ่ม เลือกรูปภาพ

ปุ่มเลือกรูปภาพ5.3 เลือกภาพpngที่จะแปลงไฟล์แล้วกดปุ่ม Open

เลือกรูปภาพที่จะแปลงไฟล์5.4 กดปุ่ม แปลงเป็น JPG

ปุ่มแปลงไฟล์5.5 กดปุ่ม ดาวน์โหลดรูปภาพที่แปลงแล้ว

ปุ่มดาวน์โหลดรูปภาพที่แปลงไฟล์แล้ว